Skapa mer hållbara logistiksystem för ett mer hållbart företagande

Logistiksystem är en viktig del av företagande och handlar om att hantera flödet av varor och tjänster från produktion till kund. Ett effektivt och hållbart logistiksystem kan bidra till att minska företagets miljöpåverkan, öka kundnöjdheten och förbättra företagets konkurrenskraft. I denna bloggpost kommer vi att titta på hur företag kan skapa mer hållbara logistiksystem. 

Varför är hållbara logistiksystem viktiga för företag? 

Hållbara logistiksystem är avgörande för företag av många anledningar. De består av tre viktiga delar: ekonomi, samhälle och miljö.  

Den ekonomiska delen handlar om att göra företag mer effektiva och konkurrenskraftiga genom att optimera verksamheten. Genom att minska avfall och nyttja material effektivt kan kostnaderna minskas, vilket leder till ökad lönsamhet. Genom att effektivisera verksamheten kan företag också minska onödiga kostnader så som överflödiga lager, felleveranser eller oeffektiva transportrutter och på så sätt öka sin konkurrenskraft. 

Den samhälleliga delen handlar om att vara rättvisa och ansvarstagande i våra arbetsmetoder. Företag vill se till att deras anställda behandlas rättvist och att de stöder etiska inköp.  

Slutligen har vi den miljömässiga delen. Den handlar om att minska företagens påverkan på miljön. Vi vill minska utsläppen av exempelvis koldioxid genom att använda mer miljövänliga transportsätt och genom att minska mängden avfall och utnyttja resurserna på effektivaste sättet.  

Klicka här för att djupdyka i lagerhantering

Improve supply chain

Hur kan företag skapa mer hållbara logistiksystem?

Optimering av transport och lagerhantering

Genom att optimera transport och lagerhantering kan företag minska onödiga transporter och förseningar, vilket minskar koldioxidutsläppen och minskar kostnaderna. Optimering kan ske genom att använda teknologiska lösningar som geografiska informationssystem (GIS) och lagerhanteringssystem.

Användning av miljövänliga transportalternativ

Företag kan minska sin miljöpåverkan genom att använda mer miljövänliga transportalternativ som tåg och båt istället för lastbil och flyg. Detta minskar koldioxidutsläppen och kan även minska kostnaderna.

Implementering av återvinning och återanvändning

Genom att implementera återvinning och återanvändning kan företag minska mängden avfall som genereras och därmed minska sin miljöpåverkan. Återanvändning av förpackningsmaterial och retur av produkter från kunder är två exempel på hur detta kan uppnås.

Samarbete med leverantörer och partners

Företag kan arbeta tillsammans med sina leverantörer och partners för att skapa mer hållbara logistiksystem. Genom att samarbeta kan man minska onödig transport och därmed minska koldioxidutsläppen och kostnaderna. Dessutom kan man arbeta för att minska mängden förpackningsmaterial och använda mer miljövänliga alternativ.

Rättvis handel och etiska inköp

Genom att ta till sig principer för rättvis handel och etiska inköp kan företag säkerställa att personal längs hela logistikkedjan behandlas på ett schyst sätt, får rättvisa löner och arbetar under trygga förhållanden. Genom att stödja social rättvisa och rättvisa arbetsförhållanden bidrar företag till den socioekonomiska välfärden för personalen och samhället.

Hur rätt WMS system kan skapa mer hållbarhet i logistikkedjan

När det gäller att skapa mer hållbara logistiksystem räcker det inte med att optimera transportvägarna och byta till förnybara energikällor. Du behöver också ett lagerhanteringssystem (WMS) som stöder hållbara metoder.

IMI erbjuder två olika lagerhanteringssystem (WMS) som kan hjälpa företag att effektivisera sin logistikkedja och minska sin miljöpåverkan. För större företag finns IMI WMS som integreras med befintliga eller andra system och passar perfekt till bolag med komplexa logistikflöden. För e-handel och retail finns IMI GO! som integreras enkelt med befintliga system och byggts på samma plattform som EasyComs lösningar för effektiv returhantering. Genom att använda IMI:s WMS-system kan företag optimera sin logistikprocess och bli mer hållbara.

Improve Sustainability in Your Logistics

Fördelarna med hållbar logistik 

Visste du att om bara 30% av transporterna flyttas från väg till järnväg kan koldioxidutsläppen minskas med så mycket som 10-15%?  Men fördelarna slutar inte där – genom att använda effektiva transportsätt sparar ni även in på era kostnader vilket även kan generera en ökad vinstmarginal. 

World Economic Forum uppskattar att hållbara logistikmetoder kan minska utsläppen av växthusgaser med 20-30 % fram till 2030.  

Tack vare moderna teknologier som AI och Big Data kan företag idag minska sina totala logistikkostnader med hela 9-16%. Dessa metoder optimerar resursanvändningen och automatiserar manuella processer för att bidra till mer hållbara logistiksystem.  

Statistiken visar även att de företag som omfamnat hållbarhet rapporterar en ökad varumärkesidentitet, speciellt hos den yngre generationen. Konsumenter idag är passionerade när det gäller att stödja företag som visar ett genuint engagemang för miljön. 

Namnlös design (65)

Exempel på företag som tar hållbara logistik på allvar 

Automatisering och effektiv returhantering är några av de sätt på vilka logistiksystemen blir effektivare och mer hållbara. Här är några exempel på företag som gör det rätt. 

Element Logic 

Element Logic är ett företag som har banat väg för innovativa och hållbara logistiklösningar, särskilt genom deras Autostore-system. Autostore är ett automatiserat lagersystem som optimerar lagerverksamheten och bidrar till ökad effektivitet samtidigt som det minskar miljöpåverkan. 

Traditionella lager behöver mycket golvyta, men Autostore utnyttjar det vertikala utrymmet mer effektivt. Genom att stapla containrar vertikalt och använda robotar för att hämta och lagra varor kan Autostore maximera lagringskapaciteten och göra det möjligt för företag att driva mindre och mer kompakta lager. Genom att minska behovet av fysiskt utrymme minskar inte bara användningen av mark och resurser, utan även energiförbrukningen för belysning, uppvärmning och kylning. Element Logics Autostore lösning kan även enkelt integreras med IMI lagerhanteringssystem. Klicka här för att läsa om Aim’n som använder både IMI GO! och Element Logics Autostore lösning.  

EasyCom 

Easycom är ett företag som har gjort stora framsteg inom hållbar logistik, och deras erbjudande för hantering av returer är utformad för att minska avfallet, förbättra kundnöjdheten och minimera miljöpåverkan. Easycom är byggd på samma plattform som IMI GO!, vilket gör att Easycoms effektiva lösning för returhantering är ett självklart komplement till IMI GO! 

Easycoms retursystem är ett strömlinjeformat och användarvänligt system för att hjälpa företag och kunder att returnera produkter. Genom att effektivisera hela processen bidrar systemet till att minimera fel, minska det manuella arbetet och påskynda handläggningstiden för returnerade varor. Resultatet är inte bara en bättre kundupplevelse, utan också en optimal användning av resurser samtidigt som miljöpåverkan minskas genom att undvika onödiga transporter och lagring. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företag som strävar efter en hållbar framtid måste se till att ha hållbara logistiksystem på plats. Detta kan uppnås genom att optimera transport och lagerhantering, använda miljövänliga transportalternativ, implementera återvinning och återanvändning och samarbeta med leverantörer och partners. Genom att tillämpa dessa åtgärder kan företag minska sin miljöpåverkan, minska kostnaderna och öka kundnöjdheten samtidigt som de bidrar till en mer hållbar framtid. 

Några av IMI's kunder