IMI AOM för Enterprise

ORDERHANTERINGSSYSTEM FÖR KOMPLEX LOGISTIK

Automatiserad orderhantering för höga distributionsvolymer

Organisationer som distribuerar produkter står inför kunder som begär mer och bättre produktinformation, fler självbetjäningslösningar för att placera order och bättre synlighet kring tillgänglighet, leveranstider och leverans. För företag betyder detta att de ständigt behöver förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla en motståndskraftig och anpassningsbar orderhantering.

IMI AOM

Är din försörjningskedja tillräckligt responsiv?

Att inkludera orderprocessen i stora ERP-lösningar är inte alltid rätt väg att gå. Dagens kundkrav och interaktionsmodeller måste hanteras kontinuerligt och snabbt.

Öppna upp för interoperabilitet och integrationer i dina orderprocesser för att snabbare kunna utvecklas genom att automatisera dina orderprocesser med ett flexibelt orderhanteringssystem. IMI AOM:s best-of-bread mjukvarulösning fungerar som en grundstruktur för leverantörskedjan och möjliggör interoperabilitet och integration med dina användar-, kund- och leverantörsystem.

Orderhanteringssystem för ökad produktivitet

Med IMIs orderhanteringssystem kan du samla in ordrar från alla dina kunder och alla dina olika integrerade system. API:er gör att du kan ge dina kunder snabb och korrekt information om inköp, priser och transaktioner.

IMI AOM genererar också automatiskt inköpsorder för drop ship- och transitleveranser. Detta möjliggör sömlösa notiser och fakturering, stöder returer och claims-hantering med kunder samt leverantörer. Systemet inkluderar också möjlighet att fånga och propagera information om tjänstebaserade erbjudanden som kompletterar den fysiska produktleveransen.

 

Vill du veta mer om hur ett orderhanteringssystem kan hjälpa er?

Flexibilitet att ändra och utöka baserat på varierande affärsbehov

IMIs orderhanteringssystem är byggt för att möjliggöra en sammansättbar arkitekturvision där all affärslogik kan nås via API:er. Masterdata som ägs av andra system hämtas eller synkroniseras bara när det behövs. Orderprocessautomatiseringen från IMI är helt anpassningsbar för att passa stora företag i högvolymdistributionsmiljöer som vill spåra och hantera sina order på ett pålitligt och smart sätt.

Möjlig tillväxt och skalbarhet

Effektivitet i leverantörskedjan ska inte begränsas av höga transaktionsvolymer eller organisatoriska komplexiteter.

IMI AOM är byggt för höga transaktionsvolymer och systemet stöder tvärfunktionell orderhantering med tillgängliga inventarier över olika enheter, lagerplatser och leveranskanaler. Med beprövad förmåga att skala både affärsvolymer och leverantörskedjekomplexitet anpassar sig IMI AOM till affärsförändringar via mjuka konfigurationsalternativ och anpassning av lösningen via agila tjänsteerbjudanden.

apoteket_dummy-300x200
“Vi driver all vår försäljning, inköp och tillgodoseende i IMI AOM™, med ett enda system över alla länder, rättsliga enheter och affärsområden. Det ger oss en konkurrensfördel och stor transparens.”
Johan Nilsson
Chairman of the board, Ahlsell

Hur hjälper IMI AOM Apotek Hjärtat?

Läs mer om hur vi hjälpt Apotek Hjärtat nedan.

Några av IMI's kunder