Vad är ett lagerhanteringssystem?

I takt med att din verksamhet växer, ökar även ditt lager och kundernas krav. Det är här ett lagerhanteringssystem kommer in i bilden och hjälper dig att samla in, hantera och visualisera data om alla produkter som levereras till och från ditt lager. I det här blogginlägget går vi igenom vad ett lagerhanteringssystem är och varför du behöver ett.

 

Olika typer av lagerhantering

Nu när ni vet att ert företag behöver ett lagersystem måste ni välja vilken typ. Ja, vi vet, precis när man tror att man fattat grejen med lagersystem måste man välja mellan flera olika. Men det är inte komplicerat som man kan tro 

Ensamstående lagersystem

Ett fristående lagerhanteringssystem säljs som en enda produkt. Det kan integreras i ett befintligt system som du redan använder, med möjlighet att integrera flera olika funktioner om det behövs. Företag som använder fristående lagerhanteringssystem använder det vanligtvis för att ersätta sitt befintliga system eller som ett fristående system när de bara behöver vissa funktioner, t.ex. orderhantering och plockstyrning.

Integrerat lagersystem

Ett integrerat lagersystem är idealiskt för stora företag som redan har en stark ERP-struktur. Fördelarna med ett integrerat system är att du har ett system mindre att underhålla och uppgradera, samt att du kan dra nytta av befintliga integrationer med dina bokförings-, CRM-, leverans- och mottagningssystem. Integrerade WMS-system är också mer användarvänliga, eftersom du slipper växla mellan olika system för att slutföra en beställning eller kontrollera lagernivåer.

Lagerhanteringssystem

Hur fungerar ett lagersystem?

Lagerhantering är ett av de mest kritiska systemen i varje lagerverksamhet. Eftersom det är så komplext kan ett lagersystem verka väldigt komplicerat till en början och ja, det är byggt för att hantera komplexa processer, men det är inte så komplicerat som du kanske tror. Lagersystemets roll är att stödja alla steg i försörjningskedjan från det att varorna kommer in i lagret, lagringen av varorna och tills de levereras ut ur lagret igen.

Ingående aktiviteter i lagersystemet

En ingående aktivitet är en aktivitet som äger rum i lagerets mottagningsområde. I ett typiskt distributionscenter lastar lastbilschaufförerna t.ex. av varorna från lastbilen på en brygga som är tillgänglig för gaffeltruckar och transportband. Konsumtionsvaror anländer i enskilda lådor eller som pallar med flera artiklar. Ingående aktiviteter inkluderar mottagning, inspektion, sortering, hyllning samt lastning och lossning av lastbilar. Hantering av inkommande flöden innebär att varor flyttas in i lagret och kan registreras med hjälp av ett automatiserat WMS-system.

Intralogistik 

Intralogistik är en term som används inom lagerhantering för att beskriva integrationen av informations- och materialhanteringsprocesser inom ett lager, vilket skapar ett optimalt och sömlöst flöde av varor och material. Intralogistik handlar om att förbättra flödet och förflyttningen av varor, information, människor och andra föremål genom en hel produktionsanläggning. Det handlar inte bara om att ha en smidig produktionslinje, utan om att bygga upp ett effektivt system som fungerar för dig genom hela leveranskedjan.

Utgående logistik

Som en viktig del av försörjningskedjan omfattar utgående logistik transporthantering samt lagerhantering, orderhantering, packning och leverans. I många företag sker denna process ofta manuellt och ineffektivt. Det finns dock många fördelar med att använda ett lagersystem för att effektivisera flödet av utgående produkter, t.ex. kostnadsbesparingar, minskat lager och bättre kundservice.

Lagersystem

Varför är ett lagerhanteringssystem viktigt?

Ett lagerhanteringssystem är viktigt eftersom det gör det möjligt för dig att öka effektiviteten i din verksamhet och få bättre kontroll över produkterna i ditt lager. Om du har ett effektivt lager kommer ditt orderflöde att vara mer organiserat, produktvolymerna i lagret kommer att vara bättre kontrollerade och leveranserna kommer att gå smidigare. Allt detta kan göras med ett lagerhanteringssystem som optimerar distributionen mellan återförsäljare och kunder, butiker och deras distributionscentraler.

En effektiv lagerhantering är avgörande för framgång och är ett måste för företag som har bedrivit handel under en längre tid. Det hjälper dig att maximera din lager- och produkthantering så att du har full insyn och kontroll över lagret, säkerställer kvalitet och ökar försäljningen, ger bättre information om dina kunders köpvanor och samtidigt minskar kostnaderna.

 

Lagerhanteringsystemet är en del av ditt arbetsflöde

Det är inte bara lagerhanteringssystemet som är viktigt, utan även andra viktiga system som integreras med det. Det gör att du kan skapa ett sömlöst flöde i ditt lager genom dessa integrationer. På IMI vill vi kunna erbjuda dig ett så effektivt och strömlinjeformat lagerhanteringssystem som möjligt, vilket är anledningen till att vi värdesätter partnerskap som ger integrationer till andra lösningar som Lydia Voice Solutions, ett system för att effektivisera plockningen i lagret, eller Agrippas avvikelsehantering.

Lagerhanteringssystem

Vem behöver ett system för lagerhantering?

Lagerhantering är en av de viktigaste aspekterna i alla företag. Oavsett om du är verksam inom tillverkning, distribution eller detaljhandel har företag som förvaltar ett lager för färdiga varor nytta av ett system för hantering av arbetsflöden. Ett lagerhanteringssystem hjälper ditt företag att växa och skala utan ansträngning och gör det möjligt för dig att öka lönsamheten genom effektivare lagerhantering, smartare lagerverksamhet och bättre service till dina kunder.

 

Så här installerar du ett lagerhanteringssystem

Lagerhanteringssystemet är en viktig del av din verksamhet. Det är viktigt att samarbeta med ett team som hjälper och stöder ditt företag genom alla steg på vägen. Det här är de saker du måste tänka på när du väljer och installerar ditt lagerhanteringssystem.

  1. Skala i takt med att ni växer.
    Ett bra lagerhanteringssystem ska vara konfigurerbart och skalbart. På så sätt kan du använda systemet i flera år utan att behöva uppgradera det. Detta kommer att hålla lageromsättningen hög och möta kraven från era kunder.
  2. Tillåter för intigration.
    Lagerhanteringssystemet bör också möjliggöra integrering, t.ex. röstplockning eller andra funktioner som kommer att bli nödvändiga i framtiden. Vi gör detta möjligt med vår partner Agrippa Solutions, som erbjuder röststyrning i lagret.
  3. Hållbarhet i fokus.
    Framtidens hållbarhet innebär mer än att bara vara miljövänlig. Det handlar också om smarta lagringssystem och kostnadseffektiva metoder. Genom att använda utrymmet så effektivt som möjligt minskar det dina transportkostnader, förbättrar din lagerlayout och ökar personalens prestanda.

Logent och Schenker är två företag som har tagit hänsyn till ovanstående faktorer. Läs  mer om hur de nått deras framgång och inspireras av hur ni kan göra detsamma.

Några av IMI's kunder