IMI Supply Chain Solutions

Dubblerad effektivitet till halverad kostnad

Twistshake är en svensk e-handlare som tillverkar innovativa babyprodukter. Sedan starten har företaget fokuserat på expansion och att göra sina produkter tillgängliga över hela världen.

Twistshake

IMI GO! hjälpte Twistshake att öka lagereffektiviteten med 80%

För att möta alla logistikutmaningar som en modern e-handlare står inför krävs ett systemstöd som är både avancerat och flexibelt. Det måste kunna hantera flera olika försäljningskanaler, ordertyper, lagerplatser och speditörer. Dessutom måste det finnas möjlighet att successivt automatisera funktioner.

För en aktör som Twistshake, som traditionellt sett utvecklat egna lösningar, var det värdefullt att hitta en systemleverantör som inte bara förstår hela leverantörskedjan utan även kunde hjälpa företaget att utveckla sina processer. Sedan hösten 2021 använder sig Twistshake av IMI GO! Lagerhanteringssystem för e-handel och retail, en produkt inom IMI Supply Chain Solutions, och resultatet har varit överväldigande positivt. Utifrån det nya systemstödet kan Twistshake fokusera på att få expansion och lönsamhet att gå hand i hand.

Twistshake är ett svenskt e-handlare som tillverkar innovativa babyprodukter. Redan sedan starten har företaget fokuserat på expansion och att göra sina produkter tillgängliga över hela världen.

Bakgrund

Tidig fokus på expansion

När Twistshake började sin resa ville de spendera så lite pengar som möjligt på olika kringtjänster. Därför utvecklade företaget ett eget OMS och hela lagerhantering sköttes i ett excelark.

Svårt att hitta rätt systemstöd

Genom åren har Twistshake lagt till flera olika försäljningskanaler såsom:

 • e-handel direkt till slutkund
 • B2B-försäljning till varuhus och butikskedjor
 • försäljning via lokala distributörer runt om i världen
 • försäljning på stora e-handelsplatser som Amazon, Zalando och eDiscount.

Det har medfört att logistikkedjan blivit allt mer komplex. I synnerhet som varor från över 20 olika leverantörer konsolideras i deras lager i Kina, innan de skeppas till lagret i Västerås. I vissa fall kan varor dessutom skickas direkt till olika distributörer från Kina.

Martin-Åström
När vi skulle upphandla vårt WMS hade vi som krav att kunna hantera flera ordertyper, orderflöden och så vidare för det är väldigt stor skillnad i olika typer av ordrar
Martin Åström
COO på Twistshake

Utmaningarna

Eftersom Twistshake distribuerar via många olika speditörer ställs höga krav på att systemet ska identifiera mottagaradressen och hitta den smidigaste fraktlösningen, oavsett land.

De funderade på en 3PL-lösning för att på så sätt leja bort logistikfunktionen, men konstaterade att det skulle bli mycket kostsamt. Istället valde man att hantera hela logistiken själva. Utmaningen blev att hitta ett system som kunde hantera deras komplexa ekosystem som:

 • flera försäljningskanaler med olika krav på OMS och WMS
 • distribuerad lagerhållning med både intern och extern frakt
 • behov av kostnadseffektiva speditionstlösningar över hela världen
 • önskan om att själva hantera lager och logistik.

Nordens mest prisvärda WMS-system för e-handel och retail

Lösningen – en partner som förstår helheten

Efter utvärdering av olika system föll valet på IMI GO! från IMI Supply Chain Solutions. Under upphandlingen fick Twistshake även input om hur de kunde vidareutveckla sin lagerhantering och få ökad effektivitet till en lägre kostnad.

“IMI var öppna för att ta fram lösningar som inte ingick i standardprodukten. En annan påverkande faktor var att systemet har ett modernt utseende och användargränssnitt, till skillnad från många andra WMS-system på marknaden,” säger Martin Åström.

Black Week testade gränserna

I november 2020, bara två månader efter implementering, var det dags för årets största shoppinghändelse, Black Week. Året innan arbetade cirka 50 personer med att plocka ordrar under kampanjperioden och varje operatör plockade en order åt gången. Med IMI GO! kunde varje operatör plocka 24 ordrar samtidigt vilket ökade effektiviteten med nära 80% jämfört med 2020. Twistshake kunde därmed minska personalstyrkan till 20-30 personer med bibehållen effektivitet.

Med det nya systemet fick de även bättre processer vilket minskade antalet felaktiga ordrar till nästan noll. Till årets Black Week räknar de med att kunna reducera personalstyrkan ytterligare. Då kommer som högst 15 personer hantera ett köptryck som dessutom förväntas ha ökat, jämfört med 2020.

Utöver att minska personalkostnaderna kunde Twistshake även sänka sina IT-kostnader, eftersom de reducerat antalet system. De kan helt enkelt göra fler saker i samma system med minskad friktion. Dessutom finns idag en ökad flexibilitet i distributionen då IMI GO!, snabbt bokar rätt speditör för varje order.

“Vårt mål är att bli en one-stop babyshop. Vi vill nå ut till fler kunder så att de får ta del av vårt utbud. Det senaste året har lönsamheten kommit på plats, så nu handlar det bara om att växla upp tillväxten och nå ut till fler marknader”, avslutar Martin Åström.

Resultatet överträffade alla förväntningar

För att få en helhetssyn på hela sin lager- och logistikfunktion krävdes att så gott som samtliga system byttes ut. Resultatet har varit över förväntan med både minskade IT-kostnader och reducerat personalbehov samtidigt som effektivitet och lönsamhet ökat. Det är så ett riktigt bra IT-projekt ska se ut, konstaterar både Twistshake och IMI.

Med IMI GO! lyckades Twistshake

 • Minskat behov av personal med cirka 70% under kampanjperioder
 • Minskade kostnader för IT-system genom integrerade helhetslösningar
 • Fördubblad plockeffektivitet och minskat felplock till nära noll
 • Automatisk bokning av optimal speditionslösning för varje order

Några av IMI's kunder