ALBERT HEIJN

Albert Heijn är den ledande matvaruhandlaren i Nederländerna med över 1 000 butiker, och även en del av den världsledande globala matvaruhandelsgruppen Ahold Delhaize.

Tillsammans med IMI WMS (Warehouse Management System) driver Albert Heijn en av de snabbast rörliga logistikkedjorna på marknaden. Genom att utnyttja cross-docking och differentiera sina plockstrategier har Albert Heijn kunnat hantera sitt lager snabbt och effektivt för att säkerställa en stor tillgång på färska produkter i sina butiker.

Deras distributionscentraler är helt integrerade med röststyrning och automatiserade processer, med lager som levererar över en miljon orderrader varje dag. Tillsammans med IMI och deras produktutvecklingsteam har de lyckats utveckla en lösning som nästan helt saknar anpassad programkod.

Ralf_Erbacher_Albert_Heijn.001-300x225
Vi bygger våra samarbeten med leveranörer på förtroende. IMI är en av dessa partners.
Ralf Erbacher
Manager Global IT Sourcing & Vendor Management, Albert Heijn

Utmaningar

  • Skilja mellan plockstrategier, lagerlayout och tiden för varor att röra sig genom lagret beroende på marknad och butik
  • Ersätta sin egna (funktionsrika) lösning
  • Ge stöd för en lagerhantering med hög hastighet

Lösning

 

 

  • IMI WMS™ med integrerad röststyrning och lagerautomation
  • Två centrallager och fyra regionella DC som fraktar över en miljon orderrader dagligen

Resultat

  • Ökad produktivitet
  • Ökad försäljningsutrymme genom snabbare omsättning
  • Minskade lagernivån för färskvaror till mindre än två dagar samt ökade leveransfrekvensen
  • Minskade ledtiderna från order till leverans under 18 timmat

Några av IMI's kunder