Supply Chain trender 2023

Logistikbranschen utvecklas ständigt och blir mer komplex och kunderna är mer krävande än någonsin tidigare. Med en växande e-handel och förändrade konsumentbeteenden som tar över marknaden är det viktigt att ligga steget före och förstå vad som kommer härnäst.

I det här blogginlägget kommer vi att utforska några spännande trender som sannolikt kommer att påverka supply chain-branschen år 2023. 

Ecommerce WMS

Digitalisering av logistikkedjan 

År 2023 kan vi förvänta oss att se fler digitaliserade lösningar inom logistikbranschen. AI och automation kommer att bli nyckelspelare för att automatisera och effektivisera logistikprocesser. Genom ny teknik kan företag fatta bättre, datadrivna beslut, optimera sin leveranskedja och minska kostnaderna.

Den ökade digitaliseringen kan häjlpa företag med att lösa problem som: 

 • Bristande spårbarhet: Ibland kan det vara svårt att veta var ens varor befinner sig vilket kan leda till förseningar, misstag och förlorade produkter. Med en plattform som IMI GO!, som kan spåra leveranser i real-tid får du bättre koll på dina leveranser och kan fatta bättre beslut. 
 • Ineffektiv lagerhantering: Ett annat problem är ineffektiv lagerhantering. Ineffektiv lagerhantering kan leda till outnyttjade resurser, högre kostnader och längre leveranstider. En digital lösning för effektiv lagerhantering kan bidra till att minska ineffektivitet och eliminera avfall. 
 •  Manuella processer: Många  förlitar sig fortfarande på manuella processer och pappersarbete, vilket kan vara både dyrt och tidskrävande. En mjukvarulösning som ett lager- och leveranshanteringssystem kan automatisera dessa processer och därigenom minska behovet av manuellt arbete. Detta kan i sin tur öka effektiviteten i verksamheten och leda till en mer kostnadseffektiv logistikhantering.
 • Brist på samarbete och kommunikation: Dåligt samarbete och bristande kommunikation mellan olika aktörer i logistikkedjan, såsom leverantörer, transportörer och kunder, kan skapa missförstånd och orsaka förseningar. Men med en flexibel mjukvarulösning som IMI GO! är det möjligt att samarbeta och dela information i realtid, vilket kan förbättra samarbetet och minska risken för förseningar.

Här är några sätt som AI kommer att användas på inom logistik och supply chain under 2023:  

 • AI för predektivt underhåll:Artificiell intelligens (AI) kommer att användas för att övervaka utrustning och maskiner i realtid, med syftet att upptäcka problem innan de eskalerar och blir allvarliga. Detta kan hjälpa företag att driva mer effektivt, minska sina kostnader och höja kvaliteten på sina produkter.
 • Planering av logistikkedjan: Artificiell intelligens (AI) kan användas för att effektivisera planeringen av logistikkedjan. Genom att analysera faktorer som efterfrågan, lagernivåer och leveranstider kan AI hjälpa företag att minska risken för över- eller underlager. Ett exempel på detta är Binary Brains, som med hjälp av AI-lösningar hjälper företag att förutse trender och mönster, och på så sätt fatta smartare affärsbeslut
 • Analys av data i realtid: AI kommer att användas för att analysera data i realtid, vilket gör det möjligt för företag att fatta snabba beslut för att lösa eventuella problem som kan uppstå i logistikkedjan.

Läs mer om hur digitaliseringen kommer att påverka supply chain och logistik under 2023 genom att ladda ner Gartners rapport om 2023 Supply Chain Technology trends här.

pexels-tara-winstead-8386434 (1)

Ökad fokus på hållbarhet 

Supply chain har under det senaste året präglats av en ökad fokus på hållbarhet, och detta ser ut att fortsätta även under 2023. Konsumenterna har blivit allt mer medvetna om hur företag hanterar hållbarhetsfrågor, vilket har skapat ett behov av att förbättra hållbarhetspraktikerna.

Några sätt företag kan bli mer hållbara i sin logistikkedja är att: 

 • Minska koldioxidavtrycket: Genom att optimera transportvägar, använda alternativa transportmedel och välja energieffektiva fordon för leveranser.
 • Minska avfall: Genom att införa återvinningprogram och använda mer hållbara material i sina produkter och förpackningar. 
 • Handla etiskt: Genom att samarbeta med leverantörer som prioriterar hållbara metoder, rättvisa arbetsförhållanden och etiskta inköp. 
 • Energieffektivitet: Genom att investera i förnybara energikällor, som solpaneler eller vindkraftverk, och minska energiförbrukningen i sin verksamhet. 
 • Transparent rapportering: Genom att rapportera sin hållbarhetsutveckling öppet och dela sina hållbarhetsmål med sina intressenter. 
 • Genom samarbete: Företag kan samarbeta med andra aktörer i logistikkedjan, inklusive leverantörer och kunder, för att samarbeta kring hållbarhetsinitiativ, minska miljöpåverkan och driva positiv förändring. 
Automated,Warehouse.,Boxes,With,Spare,Parts,Moving,On,Conveyer

Reshoring och Nearshoring  

Inför 2023 är det en trend att flytta tillbaka produktionen till eller närmare hemlandet, även kallat reshoring eller nearshoring, vilket är en viktig del av logistikkedjan. Det blir alltmer relevant att ha en strategi för att minska ledtider, transportkostnader och lagerhållning. Fördelarna med att flytta produktionen närmare hemlandet är många. Det kan göra logistikkedjan mer effektiv och flexibel för att hantera förändringar på marknaden. Dessutom kan det bidra till att höja kvalitetskontrollen, skydda företagets immateriella egendom och öka transparensen och hållbarheten i verksamheten.

Cirkulär logistik

Under 2023 blir det alltmer tydligt att den linjära modellen ”take-make-waste” inte längre är hållbar. Denna modell innebär att man utvinner råmaterial från jorden och tillverkar produkter som kastas efter en enda användning. Genom att istället anta en cirkulär logistikkedja, som innebär att man återanvänder material och reparerar eller återvinner dem istället för att kasta dem, kan företag uppleva en mängd fördelar, till exempel:

 • Minska sitt koldioxidavtryck 
 • Minska sin miljöpåverkan 
 • Minska kostnader 

Sammanfattning 

Logistikkedjan står inför många utmaningar och möjligheter under 2023. Digitalisering, hållbarhet, reshoring, nearshoring och cirkulär logistik kommer att vara de viktigaste drivkrafterna för förändring. Genom att anamma dessa trender kan företag förbättra sin effektivitet, minska sin miljöpåverkan och ligga steget före konkurrenterna.

Några av IMI's kunder