Hur framväxande teknologier driver konkurrensfördelar inom Supply Chain Management

Att hantera sin logistikkedja är avgörande för företag i alla branscher och storlekar. Det handlar om att organisera material, tillverkning och distribution så att man kan tillfredsställa kundernas behov. Enligt Gartners 2021 Gartner Supply Chain Technology User Wants and Needs Survey” rapport  är användningen av ny teknik en viktig konkurrensfördel inom logistik och supply chain. Nästan alla företag (99%) planerar att investera i ny teknik de kommande fem åren. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera några av tekniktrenderna och höjdpunkterna från Gartners senaste rapport om tekniktrender inom supply chain. 

Varför man ska satsa på nya teknologier 

Företag vill investera i nya teknologier av flera anledningar. Det kan handla om att stödja nya affärsidéer, göra processer mer effektiva och produktiva, ta bättre beslut eller göra försörjningskedjan starkare och mer flexibel. Enligt Gartners expert Amber Sally, kommer de flesta snabba besluten inom logistiksplanering att vara automatiserade år 2026. Detta beror på att allt fler företag använder avancerad teknik som artificiell intelligens (AI) och avancerad analys för att ta bättre beslut i en snabbrörlig marknad. 

Så här ser det ut med teknik inom försörjningskedjan 

En undersökning gjord av Gartner visar att endast 10% av företagen tror att teknik inte ger någon konkurrensfördel. Det betyder att de flesta företagen inser att det är viktigt att investera i nya teknologier för att förbättra sin logisitkkedja. Enligt samma undersökning så är redan över hälften av alla korttidsbeslut inom logistiksplaneringen automatiserade eller självständiga, och det sker genom användning av data och analys. Läs mer om lagerhantersingssystem här!

Framtida risker och möjligheter 

För att förbereda sig för den framtida tekniken inom logisitkkedjan bör företagen investera i automatisering, utveckla en smidig strategi för modernisering av applikationer, förbättra hastigheten och kvaliteten på beslutsfattandet och börja bygga upp en digital kopia av leveranskedjan När nya leverantörer dyker upp på marknaden inom logistiksteknig skapas också möjligheter för företag att förbättra sin logisitksplanering. 

Mobila robotar och drönare 

Enligt Gartner kommer mobila robotar och drönare att vara en del av leveranskedjan år 2023. Mindre än 20% av de företag som säljer teknik för logistikkedjan kommer dock att ha en flexibel försäljningsstrategi där man kan byta ut delar av programvaran när man behöver det. Detta kallas ”kompositabilitet” och är en ny trend som kommer att göra det lättare att anpassa programmen i takt med att verksamhetens behov förändras 

Microservices Architecture 

Gartner pratar också om ”Microservices Architecture”, som är ett sätt att bygga program genom att dela upp dem i små, oberoende delar som kan arbeta tillsammans. Detta är ett bra sätt att bygga program som lätt kan anpassas till företagets behov, eftersom varje del kan utvecklas och förbättras separat. På så sätt kan företag bygga program som är skalbara och flexibla. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så ses teknologi alltmer som en viktig konkurrensfördel för ledande företag inom logistik och supply chain. För att ligga i framkant bör företag investera i nya teknologier, använda automatisering, skapa en smidig strategi för modernisering av applikationer, förbättra beslutsfattandet samt börja bygga en digital kopia av sin logistikkedja. Vill du läsa hela rapporten från Gartner? Ladda ner den här. 

Några av IMI's kunder