Alyson blir nu IMI GO!

Ny look men samma fantastiska möjligheter att effektivisera logistik. Det är fallet när Alyson nu byter namn. 

IMI GO! är det nya namnet på Alyson efter det att IMI Supply Chain Solutions förvärvade Millbyte Solutions under sommaren 2022. Genom detta förvärv erbjuder nu IMI lager- och transporthanteringssystemet som är lika snabbt, skalbart och prisvärt som det nya namnet antyder – IMI GO! 

Med e-handel och retail i fokus  

IMI GO! är ett system som kombinerar och effektiviserar både lagerhantering och transportadministration. Systemet erbjuder en kostnadseffektiv lösning för snabbväxande företag, som kan dra nytta av möjligheten att hålla kostnaderna nere samtidigt som de effektiviserar sin verksamhet.   

För e-handel och retailbolag där branschen och efterfrågan ständigt förändras är en lösning som IMI GO! det perfekta systemet. Förutom att kunna använda samma system från order- till lager- och transporthantering samt retur, så är systemet även flexibelt och skalbart och integreras enkelt med befintliga eller nya system. 

IMI GO! hjälper flera framgångsrika företag med sin logistik. Ett exempel på detta är Twistshake. Läs mer om Twistshake och IMI GO! här

In English below

 

Alyson is changing its name to IMI GO!

The new name is accompanied by a fresh look, but the same great capabilities to streamline the supply chain. That’s the case when Alyson now changes its name to IMI GO! 

IMI GO! is the new name of Alyson, after IMI Supply Chain Solutions acquired Millbyte Solutions during the summer of 2022. Through this acquisition, IMI now offers the warehouse and delivery management system that is as fast, scalable, and cost-effective as the new name suggests – IMI GO! 

E-commerce and retail just got a whole lot better 

IMI GO! is a system that combines and streamlines both warehouse and delivery management. The system offers a cost-effective solution for rapidly growing companies, which can take advantage of the opportunity to keep costs down while streamlining their operations. 

 For e-commerce and retail companies where industry dynamics are constantly changing, a solution like IMI GO! is the perfect system. In addition to being able to use the same system from order to warehouse and delivery management and returns, it also integrates easily with existing or new systems. 

IMI GO! helps several successful companies with their logistics. One example of this is Twistshake – read more about Twistshake and IMI GO! here

MicrosoftTeams-image (133)

Some of the brands relying on IMI

IMI Supply Chain Solutions

LOGISTICS DELIVERED.

Logistics must keep pace and work seamlessly to deliver around the clock.