DB SCHENKER

DB Schenker är en ledande tredjepartslogistikleverantör som erbjuder konkurrenskraftig lagerhantering till hundratals kunder i Europa. Med sin mjukvaruplattform, IMI WMS™, kan DB Schenker anpassa processer och systemintegrationer till varje kunds specifika behov.

IMI-plattformen är en viktig del av DB Schenkers strategi att ha ett gemensamt WMS för flera kunder och platser i Europa för att skapa fördelar. Den hjälper till att göra det möjligt att hantera beställningar och automatisera processer på alla lager och 3PL-kunder i Europa på ett enhetligt sätt.

Fredrik Hedlund
Vi driver lager med flera kunder över hela Europa och inom de flesta branscher. IMI WMS™ hjälper oss att konfigurera effektiva lösningar som är skräddarsydda för varje kund, samtidigt som vi drar nytta av ett gemensamt system.
Fredrik Hedlund
Kompetens- och IT MAnager, DB Schenker Logistics

Utmaningar

 • Förenkla kundernas logistikverksamhet
 • Anpassa processer och integrationer efter kundspecifika behov
 • Öka utnyttjandet av personal och andra resurser
 • Samla infrastruktur och systemplattformar över Europa

Lösning

 • IMI WMS™ som multi-client, multi-site produktionssystem
 • Moderna lagerfaciliteter
 • Centiro TMS för samarbete/integration med transportörer
 • Integration till Schenkers fakturering/ERP-system

Resultat

 • Bättre utnyttjande av resurser och sänkta driftskostnader
 • Flexibilitet och snabbhet att tillgodose kundbehov
 • Gemensam europeisk WMS-strategi
 • Standardiserade processflöden för olika branscher

Se hur Schenker omdefinierar lagerhantering

Några av IMI's kunder