IMI Supply Chain Solutions

ASKO NorgesGruppen: En integrerad och automatiserad systemlösning för snabb tillväxt

NorgesGruppen ASA

IMI:s lösning är vår stabila och flexibla leveransmotor

NorgesGruppen ASA är Norges största dagligvarukoncern och det sjunde största företaget i landet. Koncernen har över 40 000 anställda, driver tio dagligvarukedjor och har en marknadsandel på över 40 procent. Dessutom ingår grossist-, distributions- och logistikföretaget ASKO i NorgesGruppen och ansvarar för hela koncernens distribution, logistik och lager, inklusive samarbetet med 1 200 partners och leverantörer. ASKO är organiserat i 15 regionala dotterbolag och förfogar över en total lageryta på 425 000 m2 fördelat på två centrallager och 13 regionlager. Med 700 egna lastbilar är ASKO även ett av Norges största transportföretag. Kring millennieskiftet etablerade NorgesGruppen och svenska mjukvaruföretaget IMI Supply Chain Solutions ett nära samarbete, som har vidareutvecklats och fördjupats under åren.

Hanterar 190 miljoner orderrader

NorgesGruppens logistikflöde består av 25 000 olika produkter som distribueras till cirka 2 140 livsmedelsbutiker och 14 000 mottagare inom foodservice – dvs. restauranger, caféer, hotell och bensinstationer – samt till offentliga verksamheter. Det pumpande hjärtat i detta omfattande och affärskritiska flöde är IMI WMS och IMI AOM från IMI Supply Chain Solutions. Mjukvarulösningen implementerades ursprungligen i början av 2000-talet och har sedan dess kontinuerligt utvecklats i ett allt tätare samarbete.

”Med vår systemlösning hanteras över 190 miljoner orderrader varje år och den driver hela vår leveransprocess och är helt avgörande för ett stabilt och säkert flöde av varor, dygnet runt, sju dagar i veckan. Den stabila driften och systemets stora kapacitet är två faktorer som är helt avgörande, i kombination med det fina samarbete som vi har utvecklat med IMI under åren”, säger Tom Puntervoll-Pedersen, som är IT-direktör för ASKO på NorgesGruppen Data.

Bakgrund

Snabb expansion krävde nytt logistiknätverk

NorgesGruppen AS grundades 1994, men koncernens rötter finns i grossistverksamheten Joh. Johansson, som bildades redan 1866. Från 1994 expanderade NorgesGruppen mycket snabbt, både i den traditionella butikshandeln och i sin e-handel. Vid millennieskiftet hade koncernen vuxit kraftigt både organiskt och genom förvärv. Målet var att ytterligare accelerera tillväxten och etablera sig som norsk marknadsledare inom både grossist- och detaljhandel.

”Vår vision var att utöka och utveckla vårt logistiknätverk och säkerställa att en större del av godsflödet gick genom vår centrala distributionsapparat. Syftet var att kunna konsolidera flödet, få ut synergier och få rätt ledtidshantering för regioner i Norge. Tillsammans med IMI Supply Chain Solutions lyckades vi lösa detta på ett mycket bra sätt”, säger Are Bakken, som är Operations Director på ASKO.

Lösningen är så pass flexibel att den kan hantera hela vårt logistiknätverk med försäljning, inköp och distribution i flera kanaler, och stödja vår serviceinriktade affärsmodell.
Tom Puntervoll-Pedersen
IT Director for ASKO at NorgesGruppen Data

Utmaningar

Distributionsprocess för flera kanaler

ASKOs organisation består av 15 regionala företag som har eget resultatansvar och ansvar för den regionala logistiken. Detta har varit en framgångsrik modell som ASKO värnar om. Utmaningen var därför att tillsammans med IMI bygga en IT-lösning som kunde hantera alla bolag, verksamheter, affärsflöden och dess komplexitet. Målet var att skapa Norges mest kraftfulla och kundorienterade logistikföretag. För att lyckas med den ambitiösa målsättningen behövde inköpen konsolideras, för att därmed kunna möjliggöra försäljning i flera kanaler och få full visibilitet på alla beställningar och fakturor. Det fanns även ett behov av att kunna hantera det varuflöde som går direkt från leverantör till butik eller slutkund och få kontroll på ledtider från centrallager till regionala lager, orderstopptider och för att samordna de olika flödena. Ur ett logistiskt perspektiv var det nödvändigt att implementera ett varuflöde som bestod av flera nivåer, och där konsolidering och crossdockning av varorna kunde hanteras i ett smalt tidsfönster och utan att flaskhalsar uppstod.

”För att lyckas behövde vi en intelligent systemlösning som kunde koordinera och synkronisera leveranser och efterfrågan, och ge oss den nödvändiga kapacitet som behövdes för att hantera och automatisera alla olika transaktioner i realtid. Samtidigt behövde lösningen möta höga krav på ständiga förändringar och uppdateringar”, förklarar Tom Puntervoll-Pedersen.

Nordens mest prisvärda WMS-system för e-handel och retail

Lösningen

Bara fungerar, utan störningar eller avbrott 

ASKOs val av mjukvarulösning var en noggrann, systematisk process där flera olika ERP-system utvärderades. Slutsatsen blev dock att ingen av de utvärderade lösningarna mötte koncernens höga krav på kapacitet, funktionalitet och flexibilitet. Mot den bakgrunden föll i stället valet på IMI Supply Chains mjukvarusvit, där order- och lagerhantering är själva kärnan i lösningen.

”Förmågan hos IMI-lösningen att hantera våra stora transaktionsvolymer blev avgörande för vårt val. Lösningen är som en motorväg som går rakt fram och bara fungerar, utan störningar eller avbrott”, säger Are Bakken och tillägger att transaktionsvolymerna har fördubblats sedan lösningen första gången implementerades.

Lösningen från IMI introducerades i etapper från 2002, och uppgraderades i hela verksamheten 2007. Sedan dess har systemet varit den flexibla motor som driver ASKOs leveransprocess och hanterar det stora, växande varuflödet, dygnet runt, sju dagar i veckan.

IMI:s lösning är idag navet i ASKOs försörjningskedja, och den är integrerad med olika effektiva delsystem, bland annat transportsystem, grunddatasystem och planeringssystem.

Tom understryker att lösningens flexibilitet är grundförutsättningen för att kunna hantera ASKOs komplexa och dynamiska logistik där nya behov hela tiden uppstår.

”Lösningen är så pass flexibel att den kan hantera hela vårt logistiknätverk med försäljning, inköp och distribution i flera kanaler, och stödja vår serviceinriktade affärsmodell. Vi är nöjda med vår systemlösning och med det fina samarbete som vi har etablerat med IMI”, avslutar han.

Resultatet

ASKO har en systemlösning som har den kapacitet och flexibilitet som krävs för att kunna möta både en snabb tillväxt och höga krav på en effektiv, snabb och högautomatiserad varuförsörjning. Genom ett nära, förtroendefullt samarbete med IMI utvecklas och förbättras lösningen kontinuerligt för att möta nya utmaningar.

Fördelarna

  • En flexibel och dynamisk lösning som klarar snabb och rejäl tillväxt och ständiga förändringar
  • God systemstabilitet och kapacitet
  • Integrerade och automatiserade processer i försörjningskedjan
  • Högre leveransservice, precision och lägre kostnader.

Några av IMI's kunder