AHLSELL

Ahlsell Group är ledande på den nordiska marknaden för grossist- och handelsförsäljning av byggutrustning och material för uppvärmning, kylning, rör, el, verktyg och heminredning.

Som en del av en starkt konkurrensutsatt marknad arbetar Ahlsell ständigt med att utveckla sin verksamhet och sina processer. IMI har länge stöttat Ahlsells expansion genom att erbjuda en integrerad leveranskedja som använder ett enda system över länder, affärsenheter och marknadssegment.

Med över hundratals produkter i deras sortiment kan Ahlsell erbjuda realtidsinformation om lagernivåer och leveranstider, liksom möjligheten att erbjuda skräddarsydda priser och tilläggstjänster. Med omnikanalsynlighet kan de även hålla koll på alla lager och försäljningskanaler, inklusive e-handel och automatiserad butiksförnyelse.

Claes Seldeby, Ahlsell
Framtidsvisionen är tydlig, vi behöver en robust IT-plattform och vi tror att IMI kommer att fortsätta att hjälpa oss att möta framtida behov i vår organisation för att stärka vår marknadsposition och möjliggöra lönsam tillväxt.
Claes Seldeby
CEO, Ahlsell

Utmaning

  • Centralisera logistikkedjan och lagerplatser
  • Förbättra integrationen och synligheten över kanaler och juridiska enheter för orderhantering, logistik, fakturering och distribution.
  • Utforska e-handelsmöjligheter för sina kunder

Lösning

  • IMI AOM™ integrerar försäljningsprocesser, inköp, e-handel och orderutfyllnad
  • Avancerade logistikfunktioner för högvolymsdistribution
  • Support för skalbarhet och förvärvsstrategi

Resultat

  • Enhetlighet för alla kunder över de olika säljskanalerna
  • Leverans nästkommande dag på ordrar lagta innan kl 17.00
  • Ett IT-system för alla juridiska enheter i 6 olika länder

Några av IMI's kunder