Ett mer hållbart lagerhanteringssystem

Ett mer hållbart lagerhanteringssystem.

Om du har ett företag som arbetar med komplex lagerverksamhet är ett lagerhanteringssystem den bästa investeringen du kan göra. Det möjliggör effektivitet och integration, vilket gör att ditt företag kan fatta snabba och korrekta beslut. Även om effektivitet bör vara din främsta prioritet finns det en annan faktor som blir allt viktigare när det gäller att välja ett lagerhanteringssystem – hållbarhet. I det här blogginlägget tar vi upp allt du behöver veta om ett mer hållbart lagerhanteringssystem.

 

Hållbara utmaningar i lagret.

Som nämnt ovan så är hållbarhet inte det första man tänker på när man hör lagerhanterigssystem. Lagerhanteringssystem handlar om effektivitet och tjänstekvalitet, men när det gäller hållbarhet finns det några andra saker att ta hänsyn till.

 

Komplex orderhantering.

Under de senaste åren har snabbare leveranser direkt till konsument blivit den viktigaste drivkraften för företag i B2B- och B2C-miljöer. Detta sker dock till en kostnad för miljön. Det större antalet småförsändelser som plockas, packas och skickas till enskilda kunder innebär att mer förpackningsmaterial förbrukas, vilket leder till högre kostnader i form av utrymme och material.

 

Ledtidskonflikter.

Att optimera produktionen i leveranskedjan har blivit ett allt viktigare sätt för företag att minska kostnaderna, öka kundservicen och minimera avfallet. Som ett resultat av detta har det blivit vanligare att lägga ut hela eller delar av produktionen till lågkostnadsländer, vilket leder till längre ledtider.

 

Inflation i returer.

Näthandel och fria returer har förändrat våra liv helt och hållet när det gäller tillgänglighet till att handla och köpa produkter. Även om de är uppskattat av kunderna är de inte nödvändigtvis det bästa för miljön. Ökat avfall från förpackningar och de extra turerna för leveranser sätter sina spår på miljön.

 

Global kostnadskonkurrens.

En mindre känd del av ett mer hållbart lagerhanteringssystem är ESG och hållbara arbetsförhållanden. Under de senaste åren har stigande arbetskostnader, miljöbestämmelser och den ökande populariteten av ”just-in-time”-produktionsprocesser ökat kostnaderna för företag. Behovet av att stanna i ett land och samtidigt upprätthålla en viss effektivitet och lönsamhet är inte det enklaste. Detta kan få företag att överväga att anställa fler gästarbetare eller etablera verksamhet i länder med lägre kostnader.

 

Reglering och spårbarhet.

Med behovet av hållbara och livsmedelssäkra lagar kämpar många organisationer för att hålla jämna steg med förändrade certifieringsstandarder och nya produktplaceringar. Spårbarhet är exempelvis en viktig del av leveranskedjan. Det gör det möjligt för människor och organisationer att kontrollera produkters ursprung för att säkerställa spårbarhet, t.ex. att veta varifrån produkterna kommer, och för att möjliggöra integritet i försörjningskedjan. Detta säkerställer att människor och organisationer inte manipulerar känslig information eller produkter på något sätt.

 

Så här integrerar ni hållbarhet i lagret.

Det finns några utmaningar när det gäller att uppnå en mer hållbar leveranskedja. Som tur är finns det många saker du kan göra redan nu. Här är fem enkla steg som du kan börja med redan i dag.

 

Undvik tomma utrymmen.

När efterfrågan ökar är det viktigt att tänka på hur utrymmet används under plockning och packning för att minimera miljöpåverkan från varje order. Ett bra lagerhanteringssystem justerar packnings-, plocknings- och leveransscheman för att uppfylla alla orderprofiler.

 

Inga onödiga flytt.

Lagerhållning är ett område där det finns många möjligheter till effektivitetsförbättringar redan i plockningsstadiet, för att därefter maximera utnyttjandet. Terminalhanteringsmodeller som cross-docking eller sammanslagning i transit är utformade med detta i åtanke. Efter att en eller två beställningar har behandlats lagras det i lagret tills det kan skickas ut igen.

Med ett lagerhanteringssystem som IMI WMS får du smarta regler för inleverans som leder varorna direkt till plockplatser. Detta minskar de totala resorna och energiförbrukningen. Packning under plockning är ett annat exempel på att minska antalet produktrörelser.

Ett smart sätt att undvika onödiga leveranser och returer är att även tillåta kunderna att ändra eller avbryta sina beställningar. Detta sparar både på resurser och bidrar till mindre miljöutsläpp

 

Undvik fel och avfall

Ett bra lagerhanteringssystem ger ditt företag förbättrade kvalitativa data, bättre kontroll över var allting finns i lagret och hur det kan identifieras.

With configurable validations in different process steps, we can ensure that data is captured as needed to make each subsequent activity easier to perform. This way potential errors in handling and data input can be significantly reduced, as well as the overall quality of services as well.

Programvara för lagerhantering hjälper dig att hantera lagerhållning och inventering genom att integrera produkter, lagerprocesser och affärshändelser. Med konfigurerbara valideringar i de olika processtegen kan vi se till att vi spårar alla nödvändiga data för att göra varje efterföljande aktivitet enklare att utföra. På så sätt minskar vi fel i både datainmatning och lagerhantering, samtidigt som vi ökar kvaliteten på tjänsterna.

Återanvändning är en stor del av arbetet med att skapa ett mer hållbart lagerhanteringssystem. Genom att exempelvis återanvända gamla produktetiketter på nya beställningar bidrar vi till att minska materialkostnaderna och onödig lagerhållning.

Väldesignade användarinteraktioner

Ett bra lagerhanteringssystem samlar all nödvändig information för att göra det lättare för arbetarna att utföra sina uppgifter. All information om plats, förseningar i leveranser etc. uppdateras i realtid för att förhindra plockfel.

By designing the right voice interactions, placing hands-free displays and scanners, and integrating the WMS with automation solutions that perform repetitive work prone to cause injuries or wear and tear, ergonomics and user safety can be built in.

Lagerhanteringssystem hjälper till att optimera arbetarnas produktivitet genom att skapa en säkrare och mer ergonomisk arbetsplats. Genom röstinteraktioner, handsfree-skärmar och skannrar och integrering av lagerhantering med ett lagerhanteringssystem som automatiserar repetitiva uppgifter som kan orsaka slitage blir lagret effektivare och säkrare för dina lagerarbetare.

 

Logga för transparens

We can always minimize the risk of errors, but not avoid them. It is important that when they occur, they are logged correctly so that we can avoid unnecessary recurrences. It also makes it easier to analyze and improve processes, by comparing actual problems with product development.

Vi är medvetna om att oavsett hur mycket vi minskar riskerna kan vi aldrig eliminera dem helt och hållet. Därför är det viktigt att följa upp varje risk när den inträffar så att vi kan undvika att liknande händelser inträffar igen. Att logga och spåra varje risk gör det också lättare att analysera och förbättra processerna i lagret.

 

Sammanfattning

Hållbarhet är en viktig del av affärsverksamheten som inget företag har råd att ignorera. Det är viktigt att ni visar att ni aktivt försöker göra hållbara val och genomföra åtgärder i ert dagliga arbete. Genom att börja implementera de lösningarna vi pratat om i det gär blogginlägget är ni redan på god väg.

 

Några av IMI's kunder