IMI SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

ASKO: En enkel och effektiv helhetslösning för avvikelserapportering och ständiga förbättringar

Intro

En enkel och effektiv helhetslösning för avvikelserapportering och ständiga förbättringar

Sedan 2015 använder norska ASKO kvalitetssystemet Agrippa Improvements. En molnbaserad mjukvara med stor positiv påverkan på både kvalitets- och verksamhetsutveckling, kostnader, hälsa, miljö och säkerhet.

ASKO är organiserat i 13 regionala dotterbolag och tio Storcash-butiker för den professionella marknaden. Företaget investerar betydande belopp i lager och IT-system, och förfogar över en total lageryta på 425 000 m2, fördelade på två centrallager och 13 regionala lager. Med 700 egna lastbilar är ASKO dessutom ett av Norges största transportföretag.

– Med Agrippa Improvements har vi fått en enkel och effektiv helhetslösning för avvikelserapportering som hjälper oss i vårt arbete med ständiga förbättringar, säger Grethe Guttulsrud som sedan 2015 är kvalitetschef på moderbolaget ASKO Norge och har jobbat i koncernen sedan 2010.

I sin nuvarande roll arbetar Grethe med den långsiktiga utvecklingen av systemet och med att följa upp ledningssystem, kvalitet, certifieringar och avvikelser. Kvalitetsledarna i Askos 16 dotterbolag är de personer som tar det dagliga ansvaret för frågor som berör avvikelsehantering och de supportfrågor som rör Agrippa Improvements.

Input för verksamhetsutveckling

Alla produktionsavvikelser och avvikelser inom områden som städning, byggteknik, varumottagning, IT, hälsa, miljö och säkerhet samt avvikelser i lagerautomation rapporteras i Agrippa Improvements.
Samtliga rapporterade avvikelser och skador skickas per automatik till rätt person för bedömning och åtgärdande. Avvikelserna kan vara av många olika slag, exempelvis felaktiga eller skadade leveranser, temperaturavvikelser eller en lastport eller truck som behöver service.

– Största nyttan med systemet är att det har blivit så enkelt för personalen att registrera avvikelser, vilket i sin tur gör att stora mängder data kan samlas in, analyseras och ge oss input för vår interna verksamhetsutveckling och våra dialoger med olika leverantörer.

Agrippa Improvements används av all ASKO-personal som arbetar med varuhantering. Från mottagning av varor till dess att varorna är ute hos kunderna. Till och med koncernens chaufförer använder systemet som en app i sin mobiltelefon. Med hjälp av appen kan alla avvikelser och skador som rör drift, hälsa, miljö och säkerhet registreras enkelt och snabbt.

Grethe GuttulsrudProfilbilde
- Med Agrippa Improvements har vi fått en enkel och effektiv helhetslösning för avvikelserapportering som hjälper oss i vårt arbete med ständiga förbättringar.
Grethe Guttulsrud
Kvalitetschef ASKO

Nära utvecklingssamarbete

ASKOs och Agrippa Solutions samarbete påbörjades redan 2014 i samband med byggnationen av ASKOs centrallager för kylvaror i Vestby, Akershus. Det egna bygg- och fastighetsbolaget ASKO Bygg hade då behov av ett system där mängder av planerade aktiviteter kunde samlas och följas under den treåriga byggperioden. Det blev startskottet för utvecklingen av Agrippa Improvements – ett system som 2021 rullades ut i ASKOs samtliga regionala dotterbolag och som även används av flera andra marknadsledande företag, bland annat Europris, Haugen-Gruppen och 4Service

– Under ett år registrerar våra medarbetare cirka 36 000 händelser i systemet. Målsättningen framöver är att vi tillsammans med Agrippa ska bli ännu bättre på att använda all data för att göra djupare analyser till grund för förbättringsarbetet, säger Grethe och framhåller att samarbetet med Agrippa Solutions personal fungera väldigt bra.

– Eftersom Agrippa är ett förhållandevis litet företag så är det korta beslutsvägar och lätt för oss att ha en regelbunden kontakt. Vi har bra dialoger, snabba processer och jobbar tätt tillsammans kring utvecklingen av systemet.

ASKO består av 13 regionala ASKO-företag, 10 Storcash-butiker för den professionella marknaden, centrallager och en lastterminal vid Vestby i Akershus. ASKO NORGE AS är moderbolag till de regionala ASKO-bolagen. ASKO-företagen finns från Lillesand i söder till Tromsø i norr. Med 700 lastbilar på vägen varje dag är ASKO ett av Norges största transportföretag.

Agrippa Improvements är en molnbaserad mjukvara för effektiv avvikelse- och skadehantering i logistikkedjan och ett beprövat kvalitetssystem för stora logistikflöden. Systemet är enkelt, användarvänligt och automatiserat och det kan integreras med alla ERP- och WMS-system.

Vill du lära dig mer om Agrippa Solutions?

Agrippa Improvements – många smarta funktioner

  • Användarvänlig mobilapp för registrering av alla typer av avvikelser i logistikkedjan.
  • Möjlighet att skapa förhandsdefinierade kategorier, uppgifter och procedurer för korrekta och enkla rutiner.
  • WMS- och ERP-integrationer som effektiviserar skade- och avvikelseprocesserna och säkerställer kvalitet och kontroll.
  • Anpassade rapporter och analyser.
  • Möjlighet att modifiera aktiviteter utifrån din verksamhet för att optimera avvikelsehanteringen.
  • För HMS-händelser (hälsa, miljö och skador) finns förhandsdefinierade rapporteringsfaser. Du kan självklart redigera och lägga till egna procedurer.

Några av IMI's kunder