ABC-klassificering

De flesta företag som är verksamma inom distribution eller produktion, känner nog till – eller har åtminstone hört talas om – ABC-klassificering. Men vad är det, och varför ska man ABC-klassificera sitt lager?

Enkelt sammanfattat innebär ABC-klassificering att man organiserar sitt lager, och kategoriserar de artiklar som lagret består av för att göra dem mer hanterbara. Kategoriseringen baseras på hur ”viktig” man anser att respektive vara eller produkt är. Denna ”viktighetsparameter” kan skilja sig mellan olika företag, men praxis inom lagerstyrning är att man utgår från försäljningsvolym. Artiklarna delas då in enligt följande; A (80% av försäljningsvolymen), B (15 %), och C (5 %). Modellen kan följa olika procentsatser, men det är vanligt att man använder sig av siffrorna i exemplet.

Det finns inget som säger att man bara kan dela in artiklarna i tre kategorier. En tumregel är dock att inte använda fler kategorier, än att de fortfarande är tämligen enkla att differentiera.

Vässa klassificeringen med hjälp av en matris

För att få en ännu mer välfungerande artikelklassificering, kan man välja att kombinera flera aspekter. Ett exempel kan vara att man kombinerar försäljningsvolym med varuvärde, och på så sätt växer en matris fram, som tillför ytterligare en dimension till lageröverblicken och kan öka effektiviteten av lagerhanteringen. Andra aspekter kan vara täckningsbidrag eller frekvens.

Utifrån försäljningsvolym – som ju speglar vilka varor som är viktigast för kunderna – och t ex varuvärde bestämmer man sedan lämplig servicenivå/lagertillgänglighet som sen ligger till grund för beräkning av en optimal lagernivå för varje enskild artikel.

Användningsområden för ABC-klassificering

Det finns många anledningar att använda sig av ABC-klassificering. Den kanske vanligaste anledningen till att ett företag inför ABC-klassning, är för att få en effektivare och mer rättvisande orderhantering samt en väl fungerande varuplanering. En annan anledning är av den mer praktiska karaktären, nämligen att man vill skapa ett lager som är lättarbetat. De artiklar som plockas oftast, ska naturligtvis finnas i lagrets mest lättillgängliga delar.

När allt kommer omkring – tid är pengar, och ju bättre koll ni har på ert lager, desto bättre blir resultatet.

Några av IMI's kunder