IMI SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

ASKO: En enkel og effektiv totalløsning for avviksrapportering og kontinuerlige forbedringer

En enkel og effektiv totalløsning for avviksrapportering og kontinuerlige forbedringer

Siden 2015 har norske ASKO brukt kvalitetssystemet Agrippa Improvements. En skybasert programvare med stor positiv innvirkning på både kvalitets- og forretningsutvikling, kostnader, helse, miljø og sikkerhet.

ASKO er organisert i 13 regionale datterselskaper og 10 Storcash-butikker for proffmarkedet. Selskapet investerer betydelige beløp i lager- og IT-systemer, og de har lagerkapasitet på totalt 425 000 m2. Med 700 egne lastebiler er ASKO også ett av Norges største transportselskaper.

– Med Agrippa Improvements har vi fått en enkel og effektiv totalløsning for avviksrapportering, som hjelper oss i arbeidet med kontinuerlige forbedringer, sier Grethe Guttulsrud, som siden 2015 har vært kvalitetssjef i morselskapet ASKO Norge, og som har jobbet i konsernet siden 2010.

I sin nåværende rolle jobber Grethe med den langsiktige utviklingen av systemet, og med å følge opp styringssystemer, kvalitet, sertifiseringer og avvik. Kvalitetslederne i ASKOs datterselskaper er personene som har det daglige ansvaret for avvikshåndtering og brukerstøttespørsmål knyttet til Agrippa Improvements.

Innspill for forretningsutvikling

Alle produksjonsavvik og avvik innen områder som rengjøring, bygningsteknologi, varemottak, IT, helse, miljø og sikkerhet samt avvik i lagerautomatisering, blir rapportert i Agrippa Improvements.
Alle rapporterte avvik og skader sendes automatisk til riktig person for vurdering og tiltak. Det kan være mange forskjellige typer avvik, for eksempel feil eller skadde leveranser, temperaturavvik eller en lasteport eller truck som trenger service.

– Den største fordelen med systemet er at det har bitt så enkelt for de ansatte å registrere avvik, noe som igjen fører til at store mengder data kan samles inn, analyseres og gi oss innspill til vår interne forretningsutvikling og våre dialoger med forskjellige leverandører.

Agrippa Improvements brukes av alle ASKO-ansatte som jobber med godshåndtering. Fra mottak av varer til varene er ute hos kundene. Til og med konsernets sjåfører bruker systemet – som en app på mobiltelefonen sin. Ved hjelp av appen kan alle avvik og skader som er knyttet til drift, helse, miljø og sikkerhet, registreres raskt og enkelt.

Grethe GuttulsrudProfilbilde
- Med Agrippa Improvements har vi fått en enkel og effektiv totalløsning for avviksrapportering, som hjelper oss i arbeidet med kontinuerlige forbedringer.
Grethe Guttulsrud
Kvalitetschef ASKO

Tett utviklingssamarbeid

ASKOs og Agrippa Solutions’ samarbeid ble innledet allerede i 2014 i forbindelse med byggingen av ASKOs sentrallager for kjølevarer i Vestby i Akershus. Den ansvarlige prosjektorganisasjonen hadde behov for et system der de kunne samle mange planlagte aktiviteter og følge dem opp i løpet av den treårige byggeperioden. Det ble startskuddet for utviklingen av Agrippa Improvements – et system som i 2021 ble rullet ut i alle ASKOs regionale datterselskaper, og som også brukes av flere andre markedsledende selskaper, inkludert Europris, Haugen-Gruppen og 4Service.

– I løpet av ett år registrerer medarbeiderne våre cirka 36 000 hendelser i systemet. Målet fremover er at vi sammen med Agrippa skal bli enda flinkere til å bruke alle dataene til å gjennomføre grundigere analyser som vi kan bruke som utgangspunkt for forbedringsarbeidet, sier Grethe. Hun understreker også at hun har et tett samarbeid med Agrippa Solutions’ ansatte, og at de jobber godt sammen for å utvikle systemet.

ASKO består av 13 regionale ASKO-selskaper, 2 sentrallager og 10 Storcash-butikker for proffmarkedet. ASKO NORGE AS er morselskapet for de regionale ASKO-selskapene. ASKO-selskapene finnes fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. Med 700 lastebiler på veien hver eneste dag er ASKO ett av Norges største transportselskaper.

Agrippa Improvements er en skybasert programvare for effektiv avviks- og skadehåndtering i logistikkjeden, og det er et velprøvd kvalitetssystem for store logistikkflyter. Systemet er enkelt, brukervennlig og automatisert, og det kan integreres med alle ERP- og WMS-systemer.

Les mer om IMI Agrippa Improvements?

Agrippa Improvements – mange smarte funksjoner

  • Brukervennlig mobilapp for registrering av alle typer avvik i logistikkjeden.
  • Mulighet til å lage forhåndsdefinerte kategorier, oppgaver og prosedyrer for korrekte og enkle rutiner.
  • WMS- og ERP-integrasjoner som effektiviserer skade- og avviksprosessene og sikrer kvalitet og kontroll.
  • Tilpassede rapporter og analyser.
  • Mulighet til å modifisere aktiviteter basert på virksomheten for å optimalisere avvikshåndteringen.
  • For HMS-hendelser (helse, miljø og sikkerhet) finnes det forhåndsdefinerte rapporteringsfaser. Du kan naturligvis redigere og legge til egne prosedyrer.

Några av IMI's kunder