IMI SOLO - Digital lagerstyrning som sparar tid

Med vårt lättanvända och banbrytande inköps- och lagerstyrningssystem får du kontroll över inköpen, känner tryggheten i att köpa rätt volymer samtidigt som du sparar tid, helt automatiserat och molnbaserat. Inköpsprocessen blir digitaliserad.

Så hjälper vi dig med bättre inköpsplanering & lagerstyrning

Lagerstyrning i kombination med inköpsplanering fungerar som ett kraftfullt verktyg för att öka leveransförmågan samtidigt som varulagret minskas

Efterfrågeprognoser

Med automatiskt beräknade prognoser på efterfrågan samt uträkning av prognososäkerhet kalkylerar vi fram exakt rätt säkerhetslager och ledtidslager som du behöver för att klara +99 % lagertillgänglighet.

Lagerstyrning

Få kontroll på dina lagernivåer. Ha +99 % lagertillgänglighet på dina viktiga varor och sänk tillgängligheten på mindre viktiga. Du får ett exakt varulager som motsvarar ditt servicemål och du slipper köpa in extra för säkerhets skull.

Inköpsplanering

Baserat på prognoser och lagerstyrning skapas automatiska orderförslag som varuplaneraren kan utgå från eller låt inköpsordrar skapas och skickas helt automatiskt.

Gratis Gartnerrapport

"Top Innovative Technology Trends for Supply Chain Planning Leaders"

INTEGRERA IMI SOLO I ERT AFFÄRSSYSTEM

IMI SOLO installeras som ett add-on till kundens befintliga affärssystem. Affärssystemet är normalt master för allt data och registerunderhåll görs bara på ett ställe. Inköpsordrar och ändringar i ordrar uppdateras automatiskt till affärssystemet. 

 • Sömlös integration med dom vanligaste affärssystemen på marknaden såsom NAV, AX, Dynamics, Jeeves, Visma Business, Visma Admin, Pyramid, M3, SAP, Winbas med flera.
 • Installeras snabbt och enkelt till fast pris.
 • Vi hämtar och skickar data automatiskt.
 • För lagerstyrning är allt som krävs att kundens affärssystem kan lämna ifrån sig antingen filer med data eller ett web-API där vi hämtar det datat som behövs. Vid filöverföring används XML-filer eller vanliga textfiler.

   

  Komplicerade och främmande termer? Oroa er inte, vi sköter hela integrationen åt er. Låt oss berätta mer över ett samtal!

 

Vi är nöjda med SOLO och PromoSoft. "Vill inte ens fundera på hur det skulle varit utan SOLO".
Anders Trillkott, VD Scandraft AB:
”Grym leverantör som jag jobbat med i många år. Deras system för lagerstyrning har underlättat för mig & företaget. Hjälpt mig att uppnå företagets målsättningar. Kan klart rekommenderas.”
Peter Olsson , Vice VD, Tura

IMI SOLO Dashboard – Visualisera och gå på djupet

Dra slutsatser av egna data och få kontroll över inköp och lager med  IMI SOLO Dashboard. Individanpassad dashboard för KPI:er ger snabb överblick, detaljerade rapporter med filtrering och drill-down ger djupare insikter. IMI SOLO Dashbord är byggt på Microsoft senaste produkt Power BI – det framtidssäkrar er investering. 

Analys – skapa reell affärsnytta

För att kunna utveckla en verksamhet är det avgörande att ha kontroll på siffrorna. Med Dashboard drar ni slutsatser utifrån den enorma datamängd som finns i systemet. All data exporteras dessutom enkelt till Excel för egen analys och simulering. 

Nyckeltal – KPI

Du får en snabb överblick över organisations nyckeltal. Visualisera med hjälpa av tabeller, grafer och diagram. Fördjupa analysen genom drilldown i rapporterna. 

Rapporter

Skapa egna rapporter utifrån färdiga mallar och nyckeltal. Det användarvänliga och moderna gränssnittet ger varje användare möjlighet att styra hur uppföljningen presenteras. Visualisera era rapporter på flera sätt, antingen som tabeller och stapeldiagram. 

Integrera affärssystemet

Med Dashboard integrerar du även data från affärssystemet för att få en total upplevelse av nyckeltal för kunder, försäljning, inköp, lönsamhet, leventörsprestanda, ledtider, prognoser, kapitalbindning. 

Bättre prognoshantering för högre lönsamhet

Förutse efterfrågan, säljtoppar och varuflöden för att säkerställa att rätt varunivåer, resurser och kapacitet finns tillgängligt. Då maximerar du försäljning och kundnöjdhet till lägsta kostnad.

Få automatiska prognoser och känn dig trygg med utfallet

Prognosberäkningen visualiseras för att förstå hur varje prognos beräknas för maximal prognossäkerhet så att planeraren kan använda sina expertkunskaper för kontinuerlig förbättring av prognoserna.

Larm om prognosavvikelser

För ytterligare trygghet och för att spara tid larmar systemet för prognosavvikelser utanför det förväntade resultatet och låter planerarna fokusera på dessa i stället för det som går enligt förväntan.

Fokusera på dina stora prognosutmaningar

Hantera dina stora utmaningar med prognoser, inklusive nya produkter, prisförändringar, kampanjer, säsongsvariationer och såväl produktsvansen som storsäljare.

Involvera leverantörerna i prognoserna online

Låt dina viktigaste leverantörspartners ta del av dina inköpsprognoser online både i närtid och rullande 12 månader.

Prognosticera efterfrågan, inte försäljningen

Ibland händer det att varor tar slut och orsakar minskad försäljning vilket kan leda till lägre prognoser. IMI SOLO kompenserar och beräknar prognosen baserat på en fiktiv efterfråga.

Simulera prognosberäkningen med olika parametrar

Se hur prognoserna påverkas med olika inställningar för att få lagom responsiva prognoser på utfallet av efterfrågan och baserat på olika säsongsvariationer.

IMI SOLO

Maximera kundnöjdhet och få kontroll över ert lager med IMI SOLO redan idag!

Nils är vår IMI SOLO expert. Han har jobbat med lagerstyrning sedan 2002, då startade han att utveckla system för inköpsplanering och lagerstyrning. Kontakta Nils och låt han visa hur ni kan ta bättre inköpsbeslut och få översikt över era lagernivåer.

 

 • Få kontroll över inköpen och känn en trygghet i att ni köper rätt varor vid rätt tillfälle
 • Minska personberoendet och slipp allt manuellt arbete
 • Sänk kapitalbindning i lager

Några av IMI's kunder