IMI Supply Chain Solutions och Shibuya ingår strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya har inlett ett strategiskt partnerskap för att ytterligare effektivisera sina kunders logistikflöden. Genom att tillämpa moderna affärsmodeller och tekniska lösningar, strävar de efter att konkurrenskraftigt förbättra drift och säkerhet för IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar.

Kriterier för strategiskt partnerskap
– För ungefär ett år sedan började vi en ambitiös sökprocess efter en partner för det som rör driften av våra mjukvarulösningar. Viktiga kriterier var att partnern var svensk, på grund av legala- och säkerhetsmässiga skäl, och varken för stor men heller inte för liten. Dessutom var det viktigt att hitta en partner som delar våra värderingar och företagskultur, säger Niklas Rönnbäck, vd för IMI Supply Chain Solutions.

IMI Supply Chain Solutions Shibuya Partnerskap

Niklas Rönnbäck & Christina Backlund

Shibuya som ingår i Pulsen-koncernen är en hybrid IT-leverantör som erbjuder infrastrukturtjänster. Tjänsterna syftar till att åstadkomma en stabil IT-drift – oavsett om det är lokalt i bolagets egna datahallar i Sverige, i privata moln eller i publika lösningar – som gör verksamheter effektiva och lönsamma.

Niklas Rönnbäck
”När man hittar företagskulturer som stämmer överens, att man mellan företag delar värderingar, och människorna klickar tillsammans – då kan man åstadkomma väldigt mycket” säger Niklas Rönnbäck, vd för IMI Supply Chain Solutions.

Innovativa lösningar för operationell excellens
– I vår bransch gäller det att hela tiden vara innovativ och utvecklas. Det har vi gjort sedan 1964 och IMI har funnits nästan lika länge. Det tror jag har format våra kulturer och skapat en förmåga till ständig förändring och anpassning till marknadens behov och krav, säger Christina Backlund, vd för Shibuya.

Partnerskapet innebär att IMI’s alla mjukvarulösningar nu levereras i molnet.

Formalisering av partnerskapet: En uppnådd milstolpe
–Vi hjälper IMI att leverera på en ny affärsmodell där vi levererar molntjänster, övervakning, infrastruktur, säkerhet support och service som en helhetstjänst. Här har vi gift ihop våra erbjudanden till en helhet som är nytt för våra slutkunder, säger Christina.

IMI Supply Chain Solutions Shibuya Partnerskap

Känslan – vad vi tycker är vår IMI-anda, fann vi i Shibuya, med Christina Backlund och hela hennes team, en avgörande komponent tillsammans med Shibuyas starka omdöme på marknaden.

Ett formellt avtal ingicks mellan partnerna i februari i år och redan nu driftas två större IMI-kunder hos Shibuya, vilket markerar starten på detta lovande samarbete.

Några av IMI's kunder