Föryngring, nära kundrelation och skarp logistikkunskap

Under kommande år ska Industri-Matematik fortsätta att växa med minst tio procent per år, främst i de nordiska länderna. För att säkerställa kvaliteten i sin leverans har IMI valt att ha all kompetens in-house – att vara en one-stop-shop.

– Det kanske låter som en floskel, men medarbetarnas kompetens kan inte överskattas och vi sätter definitivt människan före tekniken. Under senare år har flera trotjänare gått i pension. Därför satte vi igång en föryngringsprocess som hittills har gått väldigt bra, säger Niklas Rönnbäck, vd för Industri-Matematik International AB. Han beskriver IMIs företagskultur som innovativ, samarbetsorienterad, jämlik och utvecklande.

Oavsett om det handlar om programmering, kodning, projektledning, utveckling eller implementering är ambitionen att kunderna känner sig trygga i IMIs höga kunskap inom IT och logistik, i företagets kundnärhet och resultatfokus.

– Vi är ett naturligt alternativ i Sverige och övriga Norden där vi har en stark marknadsnärvaro och en lång historik. Inte minst inom order management system och WMS-system, säger vd Niklas Rönnbäck.

Läs hela intervjun i Supply Chain Effect, nummer 2, 2020.

Share this at

When Downtime is Not an Option

Logistics must keep pace and work seamlessly to deliver around the clock.
We pride ourselves on partnering with our clients to consult, design, and integrate
frictionless solutions that are engineered to prevent disruption at all levels.

Become Part of the Family

Our Supply Chain Solutions

IMI AOM™
IMI WMS™

Latest News and PR

Contact Us

Phone: +46 70–837 91 87
Email: [email protected]

Follow Us